8. ข้อมูลสถานประกอบการ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวนักเรียนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
 2. บริษัท Smart world travel agent co ltd
 3. บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 4. การฟ้าไฟส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก
 6. หสม. ฟิวเจอร์แอคแซสเซอรี่
 7. เทศบาลนคร นครศรีธรรมมาราช
 8. ร้านแสงชัยเทคนิคอล
 9. บจก. เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์)
 10. ร้านแสงชัยเทคนิคอล
 11. บริษัท ไปรษย์ไทยจำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
 12. บริษัท plu$play สาขาตลาดขูขวาง
 13. บริษัท คอมพิวเตอร์
 14. บริษัท ซีเจเวิลด์คอมมิวนิชั่นจำกัด
 15. ร้านนิวเวิอร์แอดแซสเซอรี่
 16. ร้านชินวงค์คอมพิวเตอร์
 17. ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์
 18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสิชล
 19. สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม
 20. บริษัทเอส.พี.เอ จำกัด
 21. องค์การบริหารส่วนตำบลพึงศาล
 22. ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย
 23. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 24. บริษัท CP ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
 25. บริษัท สยามชัยมหาสากล จำกัด
 26. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 27. Baan Laanta Resort & SPA
 28. ร้านไฟฟ้ากานต์อเนก
 29. ร้านกิตติชัยแอร์ เซอร์วิส
 30. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
 31. บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
 32. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร่อนพิบูลย์
 33. ธนาคารออมสิน สาขาบางขัน
 34. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคอก
 35. ท่าอากาศยานภูเก็ต
 36. บริษัทกรุงไทยเอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
 37. ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ
 38. เขื่อนบางลาง
 39. ร้านชำนาญการไฟฟ้า
 40. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 41. ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา
 42. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบอำมฤต
 43. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
 44. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
 45. บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด
 46. ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ
 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดยะลา
 48. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
 49. โรงแรม Lunta Pura Beach Resort
 50. โรงแรมเชอราตันกระบี่ บีชรีสอร์ท
 51. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาท่าชนะ
 52. บริษัท วายซีเค (ประเทศไทย) จำกัด
 53. บริษัท ถลางไอทีภูเก็ต จำกัด
 54. โครงการหมู่บ้านฉัตรเพชร
 55. โรงพยาบาลท่าศาลา
 56. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
 57. ไอ.โอ.เทค(I.O.TECH)
 58. ป๊อปนครคอมโมบาย
 59. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 60. หจก.โอเอซิส คอมพิวเตอร์
 61. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารการสื่อสาร
 62. ร้านเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์(สำนักงานใหญ่)
 63. โรงแรมบางเทาวิลเลจรีสอร์ท
 64. จะนะทอร์การช่าง
 65. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 66. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางขัน
 67. บริษัท ฮอนด้าศรีนคร จำกัด สาขาหัวอิฐ
 68. บริษัท วู้ดวอร์คครีเอชั่น จำกัด
 69. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
 70. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 71. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 72. บริษัท โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 73. องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง