คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.นันทิพร เล่ทองคำ

ติดต่อ

Tel. –

nanthiporn@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค
 • คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

อ.วาริส ยีซัน

ติดต่อ

Tel. –

waris@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

 • การออกแบบเว็บไซต์
 • หลักการเขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน
 • ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

อ.ฮูมัยดี้ เบญจสมิทธิ์

ติดต่อ

Tel. –

humaidi@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

 • ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • ออกแบบศิลป์
 • คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

อ.สุรินทร์ ราทนาพงศ์

ติดต่อ

Tel. –

surin@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

 • คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • โปรแกรมพิมพ์งาน
 • โปรแกรมคำนวน
 • โปรแกรมพรีเซ้นงาน
 • ระบบเครือข่าย
 • การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

อ.ประสิทธิ์ กันติชล

ติดต่อ

Tel. –

prasit@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

 • การออกแบบ
 • ศิลปะ
 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • โปรแกรมสร้างสื่อ