การบัญชี

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | แผนกวิชาบัญชี

อ.สุภาวิณี โต๊ะร๊ะ

ติดต่อ

Tel. –

supawinee@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

  • บัญชี

อ.ซัลมา ผันแปร

คิดต่อ

Tel. –

sanma@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

  • บัญชี
  • การเงิน

อ.ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ

ติดต่อ

Tel. –

thunyarut@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

  • บัญชี