ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562