วิชาสามัญ

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | แผนกวิชาสามัญ

อ.อุไร คลองวิธี

ติดต่อ

Tel. –

รายชื่อวิชา

  • วิทยาศาสตร์

อ.สุณี สายชลเชี่ยว

ติดต่อ

Tel. –

รายวิชา

  • ภาษาไทย

อ.สุวรรณี คำวิจิตร

ติดต่อ

Tel. –

รายชื่อวิชา

  • คณิตศาสตร์

อ.วุฒิชัย คตเชลรัตน์

ติดต่อ

Tel. –

รายชื่อวิชา

  • สุขศึกษา
  • พละศึกษา

อ.ประสิทธิ์ กันติชล

ติดต่อ

Tel. –

รายชื่อวิชา

  • ศิลปะ
  • คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

อ.เสวก พิศสุวรรณ์

ติดต่อ

Tel. –

รายชื่อวิชา

  • วิทยาศาสตร์
  • กฎหมาย