หน่วยงานภายในประเทศ

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 | ลงนามความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานในความร่วมมือ

  • บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด
  • บริษัท เจอาร์ที แอคค์ติง จำกัด
  • บริษัท ดี วาย แท็กซ ออดิท จำกัด
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ อัล อามีน จำกัด
  • ร้านสไรหมานแอร์
  • จำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  • วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช