ช่างไฟฟ้ากำลัง

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

อ.อาชีพ แสวงดิษฐ์

ติดต่อ

Tel. –

archeep@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

  • ไฟฟ้าพื้นฐาน

อ.จรัส จันทร์ลัภ

ติดต่อ

Tel. –

jaras@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

  • อิเล็กทรอนิกส์

อ.พิสิทธิ์ วิลาทอง

ติดต่อ

Tel. –

phisit@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

  • อิเล็กทรอนิกส์
  • ไฟฟ้า

อ.เอ็มหร่อน บุญมาก

ติดต่อ

Tel. –

emron@psptc.ac.th

รายชื่อวิชา

  • ไฟฟ้าพื้นฐาน