กิจกรรมเรียนรู้ภาษามลายูกับครูฝึกสอนมาเลเซีย

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ครูฝึกงานจากประเทศมาเลเซียจัดคลาสเรียนภาษามลายูให้แก่นักเรียนที่สนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมในฐานต่างๆ