ประชุมผู้ปกครอง ปวช. 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนประทีปศาสน์และโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปกครอง