กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 – 5 มกราคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูล ภายในกิจกรรมมีฐานการเรียนรู้ทักษะต่างๆ กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ