พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและกิจกรรมคนดีศรีประทีป ’62

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์ โรงเรียนประทีปศาสน์ ร่วมจัดกิจกรรม “คนดีศรีประทีป” และ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และ ปวช. 3 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน