เจ้าหน้าที่ อศจ. นครศรีธรรมราช ติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ อาจารย์เสวก พิศสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ อาจารย์อุดมศักดิ์ มะหมีน และ อาจารย์ฮูมัยดี้ เบญจสมิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ อศจ. นครศรีธรรมราช ในการประเมินการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการประเมินสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคผ่านการประเมินทุกด้าน พร้อมรับคำชมเชยจากเจ้าหน้าที่ อศจ. นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการเตรียมการอย่างดีเยี่ยมตามมาตรการที่ภาครัฐได้กำหนด