ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ อาจารย์จงศักดิ์ ทยานิธิกุล พร้อมคณะ เข้าปฐมนิเทศการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ วปศ.ป.

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ อาจารย์เสกว พิศสุวรรณ์ อาจารย์อุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อำนวยการ อาจารย์ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ อาจารย์จงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และคณะ ในการปฐมนิเทศ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะแก่คณะครู และตัวแทนนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค