เปิดสำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ วปศ.ป. และ สำนักงาน อวท. หน่วย ปวศ.ป.

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 อ.เสวก พิศสุวรรณ์ อ.อุดมศักดิ์ มะหมีน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ร่วมต้อนรับ อ.อับดุลเลาะห์ สายวารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วปศ.ป. และ สำนักงานองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย วปศ.ป. โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายจากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย