โครงการจิตอาสาบริการชุมชน โดย แผนกไฟฟ้ากำลัง

วันที่เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 26 – 27 กันยายน ที่ผ่านมา อ.พิสิทธิ์ วิลาทอง อ.จรัส จันทร์ลัภ อ.อาชีพ แสวงดิษฐ์ นำนักเรียนแผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน 6 คน เข้าติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ณ ชุมชมเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนี้จะจัดขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงานจริง สร้างความสำนึกที่ดีในการเป็นจิตอาสา และรักในการพัฒนาชุมชน