กิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกรและการพูดในงานพิธีการ

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 อ.นันธิพร เล่ทองคำ หัวหน้างานแนะแนว ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมการเป็นพิธีกรและการพูดในงานพิธีการ แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่สนใจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.นิศารัตน์ สอดจิตร มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานการเป็นพิธีกรและการพูดในงานพิธีการ

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่