ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ อุดมศักดิ์ มะหมีน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการและบริหารงานของสถานศึกษา