รับสมัครครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดรับคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค (PPTC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการสมัครมาที่ mkdir.wy@gmail.com

หมดเขตวันที่ 12 เมษายน 2564