โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

เชิญชวนเข้าร่วม

” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ “

โดย อาจารย์ภาณิศา นาคปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค