กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ