ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อัสลามูอลัยกุม
เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ศาลากิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค

หมายเลข 1
อันดามัน ปิยวัชรานันท์
ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลข 2
ภัทรพงษ์ ปลูกไม้ดี
ประธานชมรมไฟฟ้ากำลัง

หมายเลข 3
สุพัตรา หลำโส๊ะ
ประธานชมรมการบัญชี

“อวท. โปร่งใสร่วมใจไปเลือกตั้ง”
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับ
#pptccheerup