โครงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคจัดกิจกรรมโครงการครงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1-3 จำนวน 269 คน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ