ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์บ่มเพาะ วปศ.ป.

น.ส.วรรณนิสา โบบทอง จบสาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2564 ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ร้านตั้งอยู่ที่ บ้านเขาเปาะ 12/9 หมู่ที่ 5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82130 โทร 0846292507