กิจกรรมคนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชู “คนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 2565” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

เกียรติบัตร คนดีประจำห้องเรียน

1. นายณัฐวุฒิ คนเรียน (ปวช 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

2. น.ส. พิมพ์จี สุนธารักษ์ (ปวช 1 การบัญชี)

3. น.ส. โญฮานิส จงรักษ์ (ปวช 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

4. น.ส. รุสิตา ตาเห (ปวช 2 การบัญชี)

5. นายอนาวิล แหล่หมัน (ปวช 2 ไฟฟ้ากำลัง)

6. นายพริษฐ์ พลีตา (ปวช 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โล่เกียรติยศ ด้านการเรียน

1. น.ส. ศรุตตา หวังสป (ปวช 3 การบัญชี)

โล่เกียรติยศ ด้านความประพฤติ

1. น.ส. สายน้ำผึ้ง หูเขียว (ปวช 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โล่เกียรติยศ ด้านการช่วยเหลือสังคม

1. นายธีระพงศ์ พฤษารัตน์ (ปวช 3 ไฟฟ้ากำลัง)

2. นายสิทธิพร เดชหุน (ปวช 3 ไฟฟ้ากำลัง)