โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายเสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค นำคณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง