ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์ PPTC รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์