กิจกรรมคนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชู “คนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 256 … อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมคนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร … อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี PPTC ปีการศึกษา 2565

โครงการกีฬาสี PPTC ปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี PPTC ปีการศึกษา 2565

Pondok Bantan Non-Smoking

PONDOK BANTAN NON-SMOKING ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปอเนาะปลอดบุหรี่” โดยการสร้างสรรค์ประชันผลงาน ประกวดออกแบบสื่อ อ่านเพิ่มเติม Pondok Bantan Non-Smoking

กิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกรและการพูดในงานพิธีการ

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 อ.นันธิพร เล่ทองคำ หัวหน้างานแนะแนว ได … อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกรและการพูดในงานพิธีการ