คณะกรรมการ อวท. วปศ.ป. เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผอ. วิทยาลัย อาจารย์ อุดมศักดิ์ มะหมีน รอง ผอ. วิทยาลัย อาจารย์ วุฒิชัย คตเชญรัตน์ ครูที่ปรึกษา อวท. และ คณะกรรมการ​ อวท. หน่วย​ วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค​ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​ อ่านเพิ่มเติม คณะกรรมการ อวท. วปศ.ป. เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคจัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน อ่านเพิ่มเติม เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สพธอ. จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลไอดี อ่านเพิ่มเติม สพธอ. จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562

Staffs photoshoot 2019

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะถ่ายรูปรวมหน้าอาคาร PBAC Sakura เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อสถาบันจากโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค อ่านเพิ่มเติม Staffs photoshoot 2019