รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

#แบบฟอร์มออนไลน์สั่งซื้อใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

#โรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล และ #วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค นครศรีธรรมราช

#โปรดอ่านรายละเอียดก่อนกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ

#อัสสลามูอาลัยกุมวาเราะหฺมาตุลลอฮฺวาบารอกาตุฮฺ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพื่อความสะดวกของท่านผู้ปกครองในการซื้อระเบียบการและใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนจึงจัดทำระบบการสั่งซื้อใบสมัครทางออนไลน์ขึ้น และทางโรงเรียนจะจัดส่งระเบียบการและใบสมัครให้ท่านผู้ปกครองทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ #โดยกำหนดจัดส่งในเดือนมกราคม 2563

#กำหนดวันรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

1. สั่งซื้อใบสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 (จัดส่งภายในเดือน มกราคม 2563)

2. หรือ ซื้อใบสมัคร ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล วันที่ 1 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2563

3. รับสมัครนักเรียนใหม่ ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

#อนึ่งการสั่งซื้อใบสมัครนี้ไม่เป็นข้อผูกมัดทั้งต่อผู้สั่งซื้อและโรงเรียน

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองได้ทำการสมัคร โดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในระเบียบการ ตามวันเวลาที่กำหนด และได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จเท่านั้น ท่านผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครจากเฟสบุ๊ค ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ https://www.facebook.com/profile.php?id=100024014058496

ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ สนใจส่งบุตรหลานมาเป็นนักเรียนของเราครับ ญะซากุมุลลอฮฺ คอยรอน ญะซาอฺ

ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ
ประธานคณะทำงานฝ่ายรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

……………………………………..
#ขั้นตอนการสั่งซื้อ
ระเบียบการและใบสมัคร
……………………………………..

1. โอนชำระเงินค่าระเบียบการและใบสมัครใบละ 100 บาท ตามจำนวนนักเรียนที่ประสงค์สมัครเรียน (ครั้งละไม่เกิน 3 คน หรือไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง)

#โดยโอนเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี: โรงเรียนประทีปศาสน์
เลขที่บัญชี: 363-0-46828-4

2. กรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อส่งคำสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัคร

#ลิงค์กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัคร
https://forms.gle/Hnkii8Ldb2X1wWqYA

ทั้งนี้โรงเรียนจะทยอยส่งระเบียบการและใบสมัครให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
..……………..……………………………….

หลังจากกรอกแบบฟอร์มและส่งคำสั่งซื้อแล้ว #ท่านสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อของท่านได้ที่ลิงค์นี้
https://docs.google.com/…/1UkC1BAmtwr7Q8it6ZdPDTmsj9_…/edit…

ลิงค์ google map
#เส้นทางการเดินทางสู่ปอเนาะบ้านตาล
https://maps.app.goo.gl/TP7DuRBw3vr9iuwN8
..……………..……………………………….

ประกาศต่างๆ ของโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล
https://www.facebook.com/…/a.1015036637…/10157216755861670/…