โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค จ … อ่านเพิ่มเติม โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. ปีการศึกษา 2566

(ปิดรับสมัคร) ประกาศรับสมัครคครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค (PPTC) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุ … อ่านเพิ่มเติม (ปิดรับสมัคร) ประกาศรับสมัครคครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมคนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชู “คนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 256 … อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมคนดีศรีประทีป ปีการศึกษา 2565