ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

#ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา

2564 โรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาลและ วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคนครศรีธรรมราช #รายละเอียดรับสมัคร

1. รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ชาย – หญิง จำนวน 6 ห้องเรียน

2. รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ชาย – หญิง จำนวน 3 ห้องเรียน

  • สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • สายภาษาและสังคม
  • สายภาษาและศาสนา

3. รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ชาย – หญิง จำนวน 3 ห้องเรียน (สายวิชาชีพ)

  • สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการบัญชี

4. นักเรียนที่ประสงค์ย้ายสถานศึกษาเข้าชั้น ม. 2 – 3 หรือ ม. 5 – 6

โปรดติดสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.084-188-1516 #กำหนดการรับสมัคร 1 ม.ค. – 10 ก.พ. 2564 เปิดจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งทางไปรษณีย์ 1 ม.ค. – 21 ก.พ. 2564 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครที่โรงเรียนประทีปศาสน์ 20 – 21 ก.พ. 2564 #รับสมัครและส่งใบสมัครนักเรียนใหม่พร้อมเอกสารประกอบ

ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ ปเนาะบ้านตาล นครศรีธรรมราช 15 – 16 พ.ค. 2564 มอบตัว-ส่งตัวนักเรียนใหม่เข้าหอพักปีการศึกษา 2564 สั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 10 ก.พ. 2564 ได้จากลิงก์นี้ครับ

ลิงก์สมัคร https://forms.gle/3FrecFiWdsAZVfhp9