ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์บ่มเพาะ วปศ.ป.

น.ส.วรรณนิสา โบบทอง จบสาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2564 ประกอบธุรกิจขา … อ่านเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์บ่มเพาะ วปศ.ป.

โครงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค … อ่านเพิ่มเติม โครงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 อ่านเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร … อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี PPTC ปีการศึกษา 2565

โครงการกีฬาสี PPTC ปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี PPTC ปีการศึกษา 2565