พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีมายังนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับทุนนักเรียนดีเด่นประพฤติดีจากทางโรงเรียนประทีปศาสน์และวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค (ปอเนาะบ้านตาล) อ่านเพิ่มเติม พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

สพธอ. จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลไอดี อ่านเพิ่มเติม สพธอ. จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562

Staffs photoshoot 2019

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะถ่ายรูปรวมหน้าอาคาร PBAC Sakura เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อสถาบันจากโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค อ่านเพิ่มเติม Staffs photoshoot 2019

ประชุมผู้ปกครอง ปวช. 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนประทีปศาสน์และโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปกครอง อ่านเพิ่มเติม ประชุมผู้ปกครอง ปวช. 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเรียนรู้ภาษามลายูกับครูฝึกสอนมาเลเซีย

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ครูฝึกงานจากประเทศมาเลเซียจัดคลาสเรียนภาษามลายูให้แก่นักเรียนที่สนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมในฐานต่างๆ อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเรียนรู้ภาษามลายูกับครูฝึกสอนมาเลเซีย