Staffs photoshoot 2019

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะถ่ายรูปรวมหน้าอาคาร PBAC Sakura เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อสถาบันจากโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค