Pondok Bantan Non-Smoking

PONDOK BANTAN NON-SMOKING ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปอเนาะปลอดบุหรี่” โดยการสร้างสรรค์ประชันผลงาน ประกวดออกแบบสื่อ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

📌 การประกวดคลิปสั้นสอนใจ มุ่งเน้นการให้ข้อคิดและให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “พิษภัยของบุหรี่” (คลิปสั้นไม่เกิน 3 นาที)

*** เกณฑ์​ในการตัดสิน ***

 1. เนื้อหาสื่อความหมายได้ดี​ และเข้าใจง่าย
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. การดึงดูดความสนใจ

📌 การประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “พิษภัยของบุหรี่” พร้อมตั้งชื่อภาพแบ่งเป็น​ 2​ ประเภทรางวัล1.​ วาดรูประบายสี​ (สีไม้, สีน้ำ, สีเทียน, สีชอล์ค, ฯลฯ)​ พร้อมตั้งชื่อภาพ2.​ วาดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ หรือแอปพลิเคชัน​

*** เกณฑ์​ในการตัดสิน ***

 1. ภาพสื่อความหมายได้ดี​
 2. ความคิดสร้างสรรค์​
 3. การดึงดูดความสนใจ
 4. ความสวยงาม

📌 การประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์รณรงค์เรื่องการ “ลด ละ เลิกบุหรี่” พร้อมกับบูรณาการ​เรื่อง​ โควิด-19

*** เกณฑ์​ใน​การ​ตัดสิน​ ***

 1. สื่อความหมายได้ดี​
 2. ความคิดสร้างสรรค์​
 3. การดึงดูดความสนใจ
 4. ความสวยงาม

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 และรางวัลชมเชย จะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร (สำหรับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม มีของที่ระลึกให้ทุกคน)

*** สามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งวันนี้ ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 (ส่งชิ้นงานพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และชั้นเรียน) สามารถส่งผลงานได้ที่ เพจองการบริหารนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์ หรือ https://bit.ly/3cp4Tws